เช้านี้ที่หมอชิต

ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD : พิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถวัดบางหลวง พ.ศ. 2514

เช้านี้ที่หมอชิต - ติดตาม ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD กัน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2514 ที่วัดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ พระอุโบสถ โดยมีพระธรรมสิริชัย เจ้าคณะภาค 14 เป็นองค์ประธาน

ขณะนั้น วัดบางหลวง มีอายุประมาณ 120 ปี เมื่อมีวัด ความเจริญต่าง ๆ ก็ขยายขึ้นอย่างรวดเร็ว พระครูประภัศร์ธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดบางหลวง และกรรมวัดได้ประชุมหารือกัน เห็นควรสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้น บริเวณทิศเหนือของพระอุโบสถหลังเดิม โดยไม่ได้รื้อหลังเก่า เพื่อเก็บรักษาศิลปะโบราณไว้เป็นปูชนียสถาน ต่อมาได้มีพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากสนับสนุนทุนทรัพย์ รวมเป็นเงินกว่า 1 ล้านบาท พร้อมสละแรงกาย และเวลามาช่วยกันควบคุมการก่อสร้าง โดยไม่คิดค่าตอบแทน ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่าย และก่อสร้างจนสำเร็จลุล่วง เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวบางเลนสืบต่อมา