ข่าวภาคค่ำ

พ.ร.ก.กู้เงินช่วยโควิด-19 กำหนดโครงสร้างให้ชัด

ข่าวภาคค่ำ - นายกรัฐมนตรี ยังให้ความสำคัญกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อรักษาการจ้างงาน และกระตุ้นใช้จ่ายภาคครัวเรือน เพื่อได้รับการเยียวยาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทั้งในส่วนของประชาชนและผู้ประกอบการ ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่อง พ.ร.ก.กู้เงิน 7 แสนล้านบาท แต่เป็นการหารือในภาพรวม เพื่อพิจารณาต่อยอดจากโครงการเดิมว่าจำเป็นจะต้องใช้งบประมาณเท่าใด จะยังไม่พิจารณาโครงการใหม่ ต้องรอให้หมดโครงการ ม33เรารักกัน และ เราชนะ จากนั้นจะนำโครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเดือนมิถุนายน

ขณะที่ Facebook ของนายกรัฐมนตรี ลงข้อความว่า ได้หารือช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้สามารถรักษาการจ้างแรงงาน รวมถึงการลงทุนของภาครัฐเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน การกระตุ้นการบริโภค และการใช้จ่ายภาคครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าและบริการรายย่อย ควบคู่กับการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน พร้อมเตรียมขับเคลื่อนประเทศหลังโรคโควิค-19 คลี่คลาย