สนามข่าว 7 สี

อนุวัตจัดให้ : ของดี จ.ปัตตานี

อนุวัตจัดให้ จะพาคุณผู้ชมไปกินทั้งของคาว และผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดปัตตานี  ติดตามใน อนุวัตจัดให้