เช้านี้ที่หมอชิต

ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD : พิธียกช่อฟ้า และถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสุวรรณาราม พ.ศ.2514

เช้านี้ที่หมอชิต - ในปี 2514 ที่วัดสุวรรณาราม ธนบุรี ได้มีพิธียกช่อฟ้าและถวายผ้าป่าสามัคคี โดยมีคุณหญิงอารีย์ จุลละทรัพย์ ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในสมัยนั้น เป็นประธาน ประกอบพิธีเจิม ปิดทองที่ช่อฟ้า และยกช่อฟ้าขึ้นสู่ยอดศาลาการเปรียญวัด พร้อมกล่าวถวายผ้าป่าสามัคคี ในนามของข้าราชการกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

สำหรับวัดสุวรรณาราม ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย บางขุนนนท์ สร้างมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เดิมชื่อวัดทอง ต่อมา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอาราม และพระราชทานนามว่า "วัดสุวรรณาราม" เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร