7 สีช่วยชาวบ้าน

วันวิสาขบูชา เรียนรู้ธรรมะออนไลน์วิถีใหม่ และเวียนเทียนออนไลน์

วันวิสาขบูชานี้ เชิญชวนคุณผู้ชมร่วมทำบุญ ถึงแม้จะอยู่บ้านก็ทำบุญได้ 

อยู่บ้าน สร้างบุญ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เรียนรู้ธรรมะออนไลน์วิถีใหม่ และสามารถเวียนเทียนออนไลน์พร้อมกันได้ ที่ www.เวียนเทียนออนไลน์.com