7HDร้อนออนไลน์

คลัสเตอร์เรือนจำ พุ่งอีก! เพิ่ม 1,429 ราย เสียชีวิต 1 ราย เรือนจำจังหวัดนนทบุรี สูงสุดติดเชื้อวันเดียวนับพัน

คลัสเตอร์เรือนจำ พุ่งอีก! เพิ่ม 1,429 ราย เสียชีวิต 1 ราย เรือนจำจังหวัดนนทบุรี สูงสุดติดเชื้อวันเดียวนับพัน
นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ รายงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา มีผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 1,429 ราย รักษาหาย 881 ราย เสียชีวิต 1 ราย ทำให้มีผู้ต้องขังที่ยังติดเชื้ออยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 15,914 ราย ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 13 แห่ง ดังนี้ 
เรือนจำกลางเชียงใหม่
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ทัณฑสถานหญิงกลาง
เรือนจำกลางคลองเปรม
เรือนจำพิเศษธนบุรี
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี
เรือนจำกลางบางขวาง
ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
เรือนจำกลางขอนแก่น
เรือนจำพิเศษมีนบุรี
เรือนจำกลางสมุทรปราการ

สำหรับผู้ป่วยที่เสียชีวิต 1 รายในวันนี้ เป็นผู้ต้องขังชาย อายุ 52 ปี เรือนจำกลางเชียงใหม่ ซึ่งตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 และถูกส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิต ไตวาย และไขมันในเส้นเลือด ซึ่งแพทย์ได้ให้ยาและการรักษาอย่างเต็มศักยภาพ ภายใต้เครื่องช่วยหายใจ รวมถึงการฟอกไต แต่อาการได้ทรุดลง โดยญาติได้รับทราบการรักษาโดยตลอด จนในวันนี้ (25 พฤษภาคม 2564) เวลา 05.40 นาฬิกา ผู้ป่วยระบบความดันและหัวใจล้มเหลว การหายใจเหนื่อยหอบมาก เครื่องวัดสัญญาณชีพแสดงอาการหยุดเต้นของหัวใจ ซึ่งญาติได้ยินยอมไม่ให้มีการช่วยฟื้นคืนชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้เสียชีวิตอย่างสงบ

ปัจจุบัน กรมราชทัณฑ์ พบผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 18,510 ราย รักษาหาย 2,398 ราย ปล่อยตัว/ พ้นโทษ 195 ราย เสียชีวิต 3 ราย จากเรือนจำจังหวัดนราธิวาส 1 ราย เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 1 ราย และเรือนจำกลางเชียงใหม่ 1 ราย (ตามที่ได้รายงานในวันนี้)

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/05/25/60acbe0fd39c56.20546797.jpg
https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/05/25/60acbe0f6d6a73.40627572.jpg