เจาะประเด็นข่าว 7HD

วันวิสาขบูชา 26 พ.ค.นี้ เปิดใช้ทางด่วนฟรี 3 เส้นทาง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร หรือทางด่วนขั้นที่ 1, ทางพิเศษศรีรัช หรือทางด่วนขั้นที่ 2 และทางพิเศษอุดรรัถยา หรือเส้นบางปะอิน-ปากเกร็ด ในวันพรุ่งนี้ เนื่องจากตรงกับวันวิสาขบูชา เป็นวันหยุดราชการประจำปี ที่รัฐบาลมีนโยบายยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน