สนามข่าว 7 สี

ชวนปลูกต้นไม้ประจำชาติ วันวิสาขบูชา

วันนี้ นอกจากจะเป็นวันพระใหญ่ "วันวิสาขบูชา" ยังเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ เชิญชวนคนไทยทำความดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่น ช่วยกันฟื้นฟูป่าให้อุดมสมบูรณ์

วันวิสาขบูชาปีนี้ ตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม ซึ่งปีนี้หลายวัดงดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ที่เป็นการรวมกลุ่มประชาชนจำนวนมาก ตามมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งนอกจากจะเป็นวันพระใหญ่แล้ว วันนี้ยังเป็น วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิญชวนคนไทยทำความดี ร่วมกันปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่น เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน และฟื้นฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์

สำหรับประชาชนที่ต้องการกล้าไม้ สามารถมาติดต่อขอรับฟรีได้ที่ศูนย์เพาะชำและสถานีเพาะชำกล้าไม้ทั่วประเทศ ซึ่งจะมีไม้พะยูง มะค่าโมง ประดู่ ยางนา มะฮอกกานี ตะเคียน ทอง แดง กระถินลูกผสม รวมถึงกฤษณา เป็นต้น