ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนรุ่ง ที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา

เวลา 17.00 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา

ในการนี้ ทรงรับเทียนชนวนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงจุดจากโคมไฟฟ้า แล้วทรงจุดเทียนรุ่งบูชาพระรัตนตรัย ทรงจุดเทียนในโคมที่เจ้าพนักงานชูโคมถวาย เพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสวัด จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอุทิศไว้ ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม จำนวน 4 เล่ม, วัดบวรนิเวศวิหาร จำนวน 2 เล่ม, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จำนวน 2 เล่ม, วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม จำนวน 2 เล่ม, วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม จำนวน 2 เล่ม และวัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 เล่ม จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 โดยเป็นวันที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เกิดขึ้นตรงกันทั้ง 3 คราว ซึ่งหลักธรรมที่ควรนำมาปฏิบัติ อาทิ ความกตัญญู และอริยสัจ 4

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด