ข่าวในพระราชสำนัก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานทรัพย์ส่วนพระองค์ และข้าวหอมมะลิในโครงการเกษตรอทิตยาทร แก่โรงพยาบาลปทุมธานี เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 2550 โรงพยาบาลปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดให้ นายบุญเชิด กันภัย รองผู้อำนวยการกองงานในพระองค์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เชิญทรัพย์ส่วนพระองค์ และข้าวหอมมะลิในโครงการเกษตรอทิตยาทร จำนวน 1,000 กิโลกรัม ไปมอบแก่ นายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี เพื่อนำไปเป็นทุนในการดูแล และช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยทรงห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลฯ

ปัจจุบัน โรงพยาบาลปทุมธานี มีผู้ป่วยโรคโควิด-19 ระดับวิกฤตที่รักษาอยู่ จำนวน 24 คน รวมทั้งได้สนับสนุนทีมแพทย์ และเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลสนาม เพื่อดูแลผู้ป่วยภายในเขตรับผิดชอบของจังหวัดปทุมธานีด้วย การได้รับพระเมตตาในครั้งนี้ คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลปทุมธานี ต่างปลาบปลื้มและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด