เช้านี้ที่หมอชิต

พุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนแบบ New Normal

เช้านี้ที่หมอชิต - วันวิสาขบูชาในปีนี้ หลายวัดต้องจัดกิจกรรมแบบเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แต่หลายวัดก็ต้องงดจัดกิจกรรม

ที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีพุทธศานิกชนร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็นและเวียนเทียน แบบ New Normal ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ มีการวัดอุณหภูมิ บันทึกรายชื่อผู้ที่เข้าร่วม โดยมีพุทธศานิกชนเข้าร่วมประมาณ 50-60 คน        

ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน จัดพิธีเวียนเทียนและสวดมนต์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2564 โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย มีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ได้ประกอบพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ซึ่งการประกอบพิธีเวียนเทียนจัดตามแนวทางป้องกันโควิด-19 ซึ่งผู้เข้าร่วมงานต้องสวมใส่หน้าอนามัยและจำกัดจำนวนผู้ร่วมพิธี

ที่วัดสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พบว่าค่อนข้างเงียบเหงา มีพุทธศาสนิกชนจำนวนน้อย มาประกอบพิธีเวียนเทียน เดินรอบพระอุโบสถ 3 รอบ ระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว และยังคงยึดหลักตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ใส่แมส ล้างมือ ก่อนเข้าพื้นที่อุโบสถ