เกาะกระแสออนไลน์

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินเราชนะเข้าวันนี้อีก 1,000 บาท พร้อมกลุ่มต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

กระทรวงการคลังโอนเงินให้กลุ่มผู้รับสิทธิ เราชนะ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  งวดที่สองหรืองวดสุดท้ายอีก 1,000 บาท ในวันนี้ (28 พ.ค.) ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 33 รับเงินในโครงการ ม.33 เรารักกัน ในวันจันทร์ (31 พ.ค.)

หลังจาก ครม.เห็นชอบ จ่ายเยียวยาเราชนะเพิ่มเติม สัปดาห์ละ 1,000 บาท รวมคนละ 2,000 บาท เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ระบาดระลอก 3

ความคืบหน้าล่าสุด วันนี้ (28 พ.ค.) กระทรวงการคลัง เริ่มโอนเงินเยียวยาโครงการเราชนะให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ คนละ 1,000 บาท งวดที่ 2 ครบ 2,000 บาทเป็นที่เรียบร้อย

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ สามารถเช็คยอดเงินเราชนะได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1.โทรศัพท์สอบถามที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบอร์ 0-2109-2345
2.ตรวจสอบผ่านเครื่อง EDC ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถเช็คยอดเงินคงเหลือได้ที่ร้านค้าที่มีเครื่อง EDC ที่ไปใช้สิทธิได้
3.ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิโครงการเราชนะทั้งหมด จะสามารถใช้จ่ายได้ถึง 30 มิถุนายน 2564

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สถานีข่าวกระทรวงการคลัง,สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์