7hdร้อนออนไลน์

ดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษ กรณีบุกรุกทำถนนในเขตป่าเทือกเขานาคเกิด

จากกรณีเมื่อเดือน ม.ค ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ป่าไม้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 4 (ภาคใต้) ได้ตรวจพบการบุกรุกทำถนนเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำบางวาด ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีสภาพพื้นที่สูงชัน เป็นป่าสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำ มีไม้ธรรมชาติขนาดใหญ่จำนวนมาก

กรมป่าไม้มีหนังสือส่งเรื่องมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อขอให้พิจารณารับเป็นคดีพิเศษ  ทางคดีมีหลักฐานสำคัญคือมีผู้บันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งขณะกระทำความผิดไว้ได้    เนื่องจากเป็นการบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว เป็นเนื้อที่จำนวนมากกว่า 100 ไร่ เป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 

วันนี้ (28 พ.ค.64) มีรายงานว่า เมื่อวันอังคาร (25 พ.ค.64) ที่ผ่านมา อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีคำสั่งให้รับกรณีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ เพื่อทำการสอบสวนต่อไป เนื่องจากการกระทำความผิดดังกล่าว  มีความสลับซับซ้อน จำเป็นต้องใช้วิธีสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ ซึ่งอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ หรือมีผู้มีอิทธิพลที่สำคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำผิด

ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวพบพื้นที่ป่าถูกแผ้วถางเป็นบริเวณกว้าง มีการกานต้นไม้ขนาดใหญ่เพื่อให้ยืนต้นตาย มีการไถดันต้นไม้ให้ล้มและเผาจำนวนมาก และ มีการโค่นตัดไม้เพื่อเปิดทางแสงสว่างลงดินเพื่อปลูกพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งมีการตัดเส้นทางขึ้นบนสันเขาเป็นถนนกว้างประมาณ 4 เมตร ยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร คำนวณพื้นที่บุกรุกได้ 108-3-43 ไร่ คิดเป็นค่าเสียหายภาครัฐจำนวน 16,328,625 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง