ข่าวในพระราชสำนัก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานทรัพย์ส่วนพระองค์ และข้าวหอมมะลิ ในโครงการเกษตรอทิตยาทร แก่โรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่ห้องประชุมกุญชรศุภศรี ชั้น 9 อาคาร 100 ปี โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดให้ นางสาวจุฬารัตน์ สุขสวัสดิ์ เชิญทรัพย์ส่วนพระองค์ และข้าวหอมมะลิ ในโครงการเกษตรอทิตยาทร จำนวน 1,000 กิโลกรัม ไปมอบแก่ นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อนำไปเป็นทุนในการดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 การได้รับพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติ สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วย ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเป็นล้นพ้น

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด