สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : ถนนสาย กจ.3007 ตัวอย่างความสำเร็จจากความร่วมมือการตรวจสอบ

คอลัมน์หมายเลข 7 มีความสำเร็จกรณีตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นผลจากที่ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาคอยสอดส่อง โดยที่ทุกฝ่ายตอบรับให้ความร่วมมือ