เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 31 พฤษภาคม 2564

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 31 พฤษภาคม 2564

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทย ทำให้ไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้ คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบน มีกำลังปานกลาง ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ต ขึ้นมา ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร...