ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ถนนสาย กจ. 3007 ที่สร้างเสร็จ 7 วัน ก็พัง ซ่อมเสร็จแล้ว ตอน 1

ข่าวภาคค่ำ - ไปติดตามความคืบหน้า หลังจากคอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบ ถนนสาย กจ. 3007 จังหวัดกาญจนบุรี ที่สร้างเสร็จได้ 7 ก็พังเสียหาย ขณะนี้ได้รับการซ่อมแซมเสร็จแล้ว

และนี่เป็นสภาพถนนทางหลวงชนบท สาย กจ. 3007 ที่ได้รับการซ่อมแซม จนสภาพถนนอยู่ในสภาพแข็งแรง และราบเรียบ ใช้งานได้ตามปกติ ตลอดระยะทาง 3.36 กิโลเมตร แตกต่างกับเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ที่คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งแรก ที่มีรอยปะ เพราะเริ่มพังเสียหายตั้งแต่สร้างแล้วเสร็จเพียง 7 วัน ทั้งที่ถนนสายนี้ใช้งบประมาณถึง 20,994,000 บาท

ทั้งนี้ เพราะกรมทางหลวงชนบท ตอบรับผลการตรวจสอบและเข้าดำเนินการให้เอกชนคู่สัญญารับผิดชอบ ซ่อมแซมใหม่จนถนนแข็งแรงกว่าเดิม

ขณะที่ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบถนน พร้อมกับคอลัมน์หมายเลข 7 เมื่อวันที่ 20 พฤษภามคม 2564 ที่ผ่านมา เปิดเผยว่า ถนนสาย กจ. 3007 เป็นถนนที่เครือข่ายและชาวบ้านในพื้นที่ให้ความสนใจ การซ่อมแซมเป็นจำนวนมาก โดยมีการสอบถามไปยังสำนักงาน ปปช. จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจำนวนมาก

ถนนสายนี้ จึงเป็นตัวอย่างที่ดีของการช่วยกันติดตามตรวจสอบของภาคประชาชน และพรุ่งนี้กลับมาติดตาม ความเห็นของอดีตผู้ว่า สตง. และการให้ความสนใจตรวจสอบของประชาชนดีต่อการใช้งบประมาณ และเป็นผลดีกับประชาชนอย่างไร