เช้านี้ที่หมอชิต

ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD : วัดกวิศรารามราชวรวิหาร

เช้านี้ที่หมอชิต - วัดกวิศรารามราชวรวิหาร ซึ่งแปลว่า วัดของพระเจ้าแผ่นดิน เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี อยู่ทางทิศใต้ของพระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี เป็นวัดเก่าแก่ที่ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงโปรดให้สร้างขึ้น โดยพระอุโบสถขนาดย่อมแบบมหาอุด คือมีประตูเข้าทางเดียว

พระประธานเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ปางมารวิชัย สมัยอู่ทอง หลังคาเดิมเป็นแบบจีนที่เรียกว่า กาบู และที่สำคัญคือวัดแห่งนี้มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

ตามตำนานกล่าวว่า กษัตริย์ผู้สร้างเมืองลพบุรี ทรงใช้น้ำจากบ่อศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ในพระราชพิธีสำคัญ และสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้เสกเป็นน้ำพระปริตร สำหรับพรมในพระราชฐานชั้นใน รวมถึงใช้ในพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาตลอดมา