ศบคตราด

ศบค.ตราด เสนอแต่งชุดนักเรียน เรียนออนไลน์ 1-13 มิ.ย. นี้

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด โดยมีนายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในฐานะประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 จังหวัดตราด ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณาวันเปิดการเรียน การสอนของโรงเรียนในจังหวัดตราด และคกก. มีมติเห็นชอบให้ทุกโรงเรียน ทั้งระดับประถม และมัธยม เรียนออนไลน์ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564  โดยใช้รูปแบบการเรียน คือ On Hand รับงานไปเรียนรู้ที่บ้าน On Demand เรียนผ่าน app ต่างๆ On Air เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม On Line การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต และในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 อนุญาตให้นักเรียนเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนได้ หรือ On Site

ขณะที่นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้เสนอในประชุมว่า อยากให้สถานศึกษาพิจารณาดูว่า มีความเป็นไปได้ไหมที่จะให้นักเรียน แต่งชุดนักเรียนอยู่บ้าน เรียนออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นระเบียบวินัย 

อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ยังไม่ได้พิจารณาในข้อเสนอแนะของนายภิญโญ ประกอบผล แต่อย่างใด

และในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นางช่อระบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาตราด ได้ออกหนังสือไปยังโรงเรียนในสังกัด เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล พร้อมสรุปเนื้อหาในที่ประชุม คกก.โรคติดต่อจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ทั้งหมด 6 ข้อด้วยกัน โดยข้อที่ 6 ระบุ เอาไว้ว่า "ข้อให้นำข้อเสนอแนะ ศบค.จังหวัดตราด ไปพิจารณาเพิ่มเติม สู่การปฎิบัติในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 1-13 มิถุนายน 2564 โดยให้นักเรียนทุกคน ทุกชั้นเรียน แต่งกายชุดนักเรียน  เพื่อความเป็นระเบียบและเป็นการส่งเสริมวินัย ในช่วงการเรียนการสอนทางไกล

จากการสอบถาม ผู้ปกครองรายหนึ่งได้กล่าวว่า ถ้าหากมีคำสั่งให้ใส่ชุดนักเรียนเรียน ตนเองก็เห็นด้วยเพราะจะได้เป็นระเบียบ และก็ชุดนักเรียนมีชื่อปักที่หน้าอกก็จะทำให้เช็กชื่อได้งาาย อีกอย่างสร้างความเป็นระเยียบ ต่างกันแค่เปลี่ยนจากห้องเรียนมาเป็นห้องนอนหรือที่บ้านแทน และอยากให้มาส่งเสริมเรื่องอินเทอร์เน็ต เพราะนักเรียนบางคนที่ที่ย้านไม่มีไวไฟ ก็ต้องหาเติมเน็ต ต้องดูโปรดีๆ ที่เน็ตมีความเสถียร เพื่อให้การเรียนจะได้ไม่สะดุด สำหรับตัวเอง สัปดาห์หนึ่งต้องเติมเน็ตให้ลูกตก 200-300 บาท ซึ่งเป็นภาระที่เพิ่มขึ้น แต่รับได้เพราะสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ระบาดอยู่

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/06/01/60b5ea91b29d07.45002873.jpg

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/06/01/60b5ea91e1d0f8.74827315.jpg