7HD ร้อนออนไลน์

เคาะแล้ว! โครงการคนละครึ่งเฟส 3 เริ่มลงทะเบียนใหม่ 14 มิ.ย.นี้ คาดเริ่มใช้เงินได้วันที่ 1 ก.ค.2564

ในวันนี้ (1 มิ.ย.64) คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 โดยให้สิทธิทั้งหมด 31 ล้านคนๆ ละ 3,000 บาท แบ่งเป็นผู้ที่เคยได้รับสิทธิ โครงการคนละครึ่งเดิมอยู่แล้ว 15 ล้านคน และผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิอีก 16 ล้านคน โดยผู้เคยได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ รัฐบาลจะให้สิทธิโดยอัตโนมัติ แต่ต้องกดยืนยันรับสิทธิคนละครึ่ง เฟส 3 ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เมื่อกดปุ่มยืนยัน ระบบก็จะทำการเติมเงินเข้าเป๋าตังให้เหมือนเดิม

ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยรับสิทธิมาก่อน และเป็นผู้มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันลงทะเบียนรับสิทธิ มีสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน และไม่ขอรับสิทธิ “โครงการยิ่งใช้ ยิ่งได้” สามารถลงทะเบียนรับสิทธิผ่าน www.คนละครึ่ง.com  โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่ 06.00 น.ของวันที่ 14 มิ.ย. 2564 นี้ หลังจากลงทะเบียนผ่านแล้ว ผู้รับสิทธิใหม่จะต้องทำการยืนยันตัวตน ผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย หรือตู้เอทีเอ็ม. ถึงจะมีสิทธิเริ่มใช้เงินในโครงการได้ ซึ่งกระทรวงการคลังมั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาการแย่งสิทธิลงทะเบียน เนื่องจากครั้งนี้เปิดให้รับสิทธิมากถึง 31 ล้านคน 

เบื้องต้นกระทรวงการคลังคาดว่าจะเริ่มให้ ผู้มีสิทธิเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2564 นี้  โดยสามารถนำไปใช้จ่ายซื้อออาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และค่าบริการ รวมทั้งการนวด สปา ทำผมทำเล็บ ค่าเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชนสาธารณะ  ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ 

ส่วนหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเหมือนเดิม คือ ใช้ได้ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 1,500 บาทต่อคน ในแต่ละรอบ ซึ่งครั้งนี้รัฐบาลกำหนดการใช้จ่ายไว้ 2 รอบ รอบแรก เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564  รอบ 2 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564 ซึ่งการร่วมจ่ายคนละครึ่งนี้จะช่วยเติมกำลังซื้อของประชาชน คาดว่าจะมีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจเป็นเงิน 186,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ กรอบวงเงิน 28,000 ล้านบาท ลักษณะอุดหนุนอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะต้องใช้จ่ายการซื้ออาหาร เครื่องดื่ม หรือสินค้าทั่วไป ซึ่งจะได้ E-Voucher (อีวอชเชอร์) สะสมสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ในการใช้จ่ายไม่เกิน 60,000 บาท ซึ่งมีผู้ได้รับสิทธิ์จำนวน 10 ล้านคน  เริ่มลงทะเบียนรับสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 2564 นี้เช่นกัน

ทั้งนี้  ประชาชนแต่ละคนจะได้รับสิทธิตามมาตรการเยียวยาโควิด ได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น