เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 2 มิถุนายน 2564

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 2 มิถุนายน 2564

ติดตามทิศทาง พายุโซนร้อน “ฉอย-หวั่น” (CHOI-WAN) ทางด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย...