เกาะกระแสออนไลน์

อนุมัติแล้ว! จ่ายเงินอสม.- อสส. อีก 3 เดือน รวม 1,500 บาท

เฟซบุ๊ก กวาง ไตรศุลี ไตรสรณกุล ซึ่งเป็นรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีเห็นชอบอนุมัติโครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของเหล่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 คนละ 500 บาท รวม 3 เดือน เป็นเงิน 1,500 บาท วงเงินรวมไม่เกิน 1,575.4950 ล้านบาท

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา อสม. ได้รับค่าตอบแทนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเดือน มีนาคม 2563 – มิถุนายน 2564 เป็นระยะเวลา 16 เดือนเรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก  กวาง ไตรศุลี ไตรสรณกุล