ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่อทุจริตจัดซื้อครุภัณฑ์ ตอน 1

ข่าวภาคค่ำ - ป.ป.ท.เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา พบการส่อทุจริตจัดซื้อครุภัณฑ์ ป้องกันโรคโควิด-19 เป็นอย่างไร ติดตามได้จากคอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้

เป็นการนำชื่อของผู้อื่นไปใช้ เพื่อสวมสิทธิ์จัดซื้อครุภัณฑ์ ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของ อบต.แห่งหนึ่ง ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้การระบาดของโรคโควิด-19 และช่องว่างของระเบียบการการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560 จนนำมาซึ่งการจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว 

โดยนอกจาก อบต.ดังกล่าวแล้ว จากการตรวจสอบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่รับผิดชอบของ ปปท.เขต 3 ซึ่งดูแล 8 จังหวัดภาคอีกสานตอนล่าง พบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่อทุจริต 5 แห่ง เป็น อบต. และ อบจ. อย่างและ 2 แห่ง และเทศบาลนคร อีก 1 แห่ง รวมเป็น 5 แห่ง

พรุ่งนี้ไปดูอีกคลิป ลักษณะการส่อทุจริต ที่เป็นหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.เขต 3 ลงพื้นที่ และบันทึภาพไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งพฤติการณ์แบบไหน ที่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่อทุจริต ที่ ป.ป.ท.เขต 3 ตรวจพบ