ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่อทุจริตจัดซื้อครุภัณฑ์ ตอน 2

ข่าวภาคค่ำ - วันนี้ตามกันต่อสำหรับกรณีส่อทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ปปท.เขต 3 ว่านอกจากนี้นำชื่อผู้อื่นไปสวมสิทธิ์แล้ว ยังมีพฤติกรรมส่อทุจริตมีแบบไหนอีก ที่ ปปท.เขต 3 ตรวจพบในงบป้องกันโควิด-19 ไปติดตามได้ในคอลัมน์หมายเลข 7

ซึ่งนอกจากการปลอมเอกสารนำไปใช้ขายครุภัณฑ์ และขอใช้ชื่อร้านค้าที่รู้จักกันในการขายครุภัณฑ์ ยังมีการนำชื่อร้านค้าอื่นไปอ้างมีการเปรียบเทียบราคา ในการจัดซื้อ รวมทั้งยังมีการนำชื่อร้านค้าจากต่างพื้นที่ไปใช้ในการขายคุรุภัณฑ์ ให้กับองค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งทำให้ ราคาครุภัณฑ์ อย่างเครื่องเทอร์โมสแกน สูงขึ้นเป็นเท่าตัว ทั้งที่หน้าร้านของร้านดังกล่าวไม่ได้จำหน่ายอุปกรณ์ดังกล่าว ทั้งหมด ปปท.เขต 3 ได้ลงพื้นที่สอบสวน และต้องการป้องปรามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่นกระทำผิดในลักษณะเดียวกัน

ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตรวจสอบแล้วส่อทุจริต ทั้ง 5 แห่ง ทาง ปปท.เขต 3 ได้ส่งเรื่องต่อไปให้กับ ปปช. เพื่อพิจารณาไตร่สวนแล้ว ทั้งนี้หาก ปปช.พิจารณา ให้ ปปท.เขต 3 ดูแล ก็จะต้องมีการเข้าไปดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

พรุ่งนี้ไปถามความคืบหน้าจากทาง ปปช. ว่าได้รับเรื่องแล้วหรือไม่อย่างไร และแนวทางการดำเนินการหลังจากนี้จะเป็นอย่าง รวมทั้งไปฟังความคิดเห็นของอดีตผู้ว่า สตง.ในเรื่องนี้