เช้านี้ที่หมอชิต

ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD : แห่ผ้าไตรวัดท่าพระ

เช้านี้ที่หมอชิต - งานประเพณีแห่ผ้าไตรวัดท่าพระ แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เป็นงานประเพณีเพื่อนำถวายหลวงพ่อเกษร พระพุทธปฏิมากรซึ่งประดิษฐานอยู่ในวิหารเก่าแก่ของวัด แต่ละปีจะมีพุทธศานิกชนร่วมกันดำเนินการติดต่อกันมาจนปัจจุบัน

วัดท่าพระ มีวิหารเก่าเป็นที่ประดิษฐาน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเกษร ที่มีอายุหลายร้อยปี เป็นพระพุทธรูปปรางมารวิชัย ศิลปคล้ายสุโขทัยตอนปลาย ผสมกับอยุธยา ซึ่งเอกลักษณ์พิเศษไม่เหมือนใคร หน้าตักกว้าง 40 นิ้ว ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานสิงห์ 3 ชั้น บัวหงาย 5 ชั้น หล่อด้วยโลหะลงรักปิดทองสวยงาม

งานประเพณีแห่ผ้าไตรวัดท่าพระ มีพุทธศาสนิกชนร่วมงานจำนวนมาก โดยปัจจัยที่เป็นรายได้ นำบูรณะวัดเพื่อสืบทอดประเพณีสืบไป