เจาะประเด็นข่าว 7HD

สั่งกักตัวพนักงานโรงงานเครื่องมือแพทย์ 5,000 คน - ติดโควิด-19 เพิ่ม 40 คน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 51 คน ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสม 952 คน อยู่ระหว่างรักษาตัวตามโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และฮอสพิเทล จำนวน 394 คน และรักษาตัวหายแล้ว 490 คน

จากการสอบสวนโรคผู้ป่วยรายใหม่ 51 คน พบว่ามีผู้ป่วย 40 คน เป็นกลุ่มพนักงานโรงงานที่ติดเชื้อจากเพื่อนร่วมงานที่ทำงานแผนกเดียวกันในโรงงานผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ ส่วนอีก 11 คนเป็นผู้ป่วยติดเชื้อจากคนในครอบครัว

ขณะที่เบื้องต้น คณะกรรมการโรคติดต่อได้สั่งปิดโรงงานผลิตเครื่องมือทางการแพทย์แล้วเป็นเวลา 7 วัน โดยปิดไปจนถึงวันที่ 9 มิถุนายนนี้ พร้อมกักตัวพนักงานจำนวน 5,000 คน สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 3,400 คน โดยประสานเจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในโรงงานแล้วภายใน 3 วันนี้