ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่อทุจริตจัดซื้อครุภัณฑ์ ตอน 3

ข่าวภาคค่ำ - จากกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ ปปท.เขต 3 ส่อทุจริต และปปท.เขต 3 ได้ส่งเรื่องนี้ต่อให้กับ ปปช. แล้ว กรณีนี้เรื่องถึงทาง ปปช. หรือไม่อย่างไร ไปติดตามในคอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้

หลังจากคอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ สอบถามถึงกรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ในพื้นที่ 8 จังหวัด รับผิดชอบของ ป.ป.ท.เขต 3 มีพฤติกรรมส่อทุจริต งบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และได้รับคำตอบจากผู้อำนวยการ ป.ป.ท.เขต 3 ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 แห่ง มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตจริง และได้ส่งเรื่องไปยัง ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาไตร่สวน คอลัมน์หมายเลข 7 จึงได้สอบถามผ่านการสื่อสารแบบออนไลน์สอบถามไปยัง เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งได้รับคำตอบว่า ขณะนี้เรื่องยังไม่ได้รับเรื่องดังกล่าว แต่หากรับเรื่องก็พร้อมจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ขณะที่กรณีดังกล่าว อดีตผู้ว่า สตง. มีความเห็นว่า ต้องมีการดำเนินการตรวจสอบ และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เพราะการกระทำดังกล่าว เป็นการฉวยโอกาส ในภาวะวิกฤต ที่ประเทศกำลังเผชิญกับโรคโควิด-19

หลังจากนี้ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. จะดำเนินการอย่างไรต่อไป หากมีความคืบหน้าอย่างไร คอลัมน์หมายเลข 7 จะได้ติดตามมานำเสนออีกครั้ง