ข่าวภาคค่ำ

ตีตรงจุด : ชาวนาภาคกลาง ฤดูฝนนี้รุ่งหรือร่วง?

ข่าวภาคค่ำ - ตีตรงจุด ปิดมินิซีรีย์ "น้ำจากฟ้า" ด้วยปัญหาสัญญาณฝนทิ้งช่วง ขณะที่ชาวนาเริ่มปลูกข้าวนาปีกันแล้ว โดยเฉพาะในภาคกลาง จะผ่านภาวะมีน้ำใช้แบบกระท่อนกระแท่นได้หรือไม่ ติดตามกับคุณฐิตาภัสร์ ศิริธัญญะวงศ์