เจาะประเด็นข่าว 7HD

หลายโรงพยาบาล ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 หลังวันที่ 7 มิ.ย. เหตุรอจัดสรรเพิ่ม

ที่ จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมมีประชาชน ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนผ่านทุกแพลตฟอร์ม กว่า 990,000 คน โดยจังหวัดได้รับการจัดสรรวัคซีนของแอสตราเซนเนก้ามาทั้งหมด 24,000 โดส คณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดชลบุรี จึงมีมติจัดสรร ฉีดให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านระบบ “หมอพร้อม” เฉพาะวันที่ 7 มิถุนายน นี้ก่อน ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8 เป็นต้นไปจำเป็นต้องของเลื่อนการนัดหมายออกไปก่อน จนกว่าทางจังหวัดจะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม

เช่นเดียวกับที่จังหวัดสระบุรี ได้ออกประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีน สำหรับผู้ที่มีนัดหมายตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน เป็นต้นไป จนกว่าทางจังหวัดจะได้รับการจัดสรรมาเพิ่ม ซึ่ง นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี  เปิดเผยว่ายอดจองฉีดวัคซีนเฉพาะวันที่ 7 มิถุนายน มีผู้จองเข้ามาถึง 20,000 คน แต่ทางจังหวัดได้รับการจัดสรรวัคซีนของแอสตราเซนเนก้ายี่ห้อเดียวได้ มาเพียง 5,000 โดส และต้องกระจายทั้งจังหวัด ทำให้สามารถจัดฉีดวัคซีนได้วันที่ 7 มิถุนายนนี้เพียงวันเดียว

ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมา ภาพรวมมีผู้จองฉีดวัคซีน 540,000 คน ก่อนหน้านี้ได้รับการจัดสรรวัคซีนแอสตราเซนเนก้ามา 3,600 โดส แต่ล่าสุดได้รับการจัดสรรมาเพิ่มอีก 20,000 โดส รวมเป็น 26,300 โดส ในจำนวนนี้ได้ถูกจัดสรรไปทุกอำเภอ แต่เนื่องจากจำนวนวัคซีนมีจำนวนจำกัด จึงมีการจัดสรรให้กับ 3 กลุ่ม 1.ผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน รพ.สต. 2.ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม และ 3. ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันมหาราชพร้อม โดยจัดสรรให้เท่ากันกลุ่มละ 600 โดส เบื้องต้นจากจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมา คาดว่าจะให้บริการได้ไม่ต่ำกว่า 3 วัน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน แต่ไม่ได้รับคัดเลือกในรอบแรก แต่เมื่อมีวัคซีนมาเพิ่ม ทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบถึงวันและเวลาที่จะนัดเข้ามารับบริการฉีดวัคซีน โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

ส่วนพื้นที่สีแดงอย่างจังหวัด นนทบุรี แม้ว่าขณะนี้ ยังไม่ทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ยืนยัน กลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วยกลุ่ม 7 โรค ที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม และลงทะเบียนกับโรงพยาบาล ก่อนวันที่ 30 เมษายน และได้รับนัดหมายฉีดวัคซีน ในวันที่ 7 - 19 มิถุนายนนี้ จะได้รับการฉีดวัคซีนตามกำหนดทุกคน

และอีกหนึ่ง พื้นที่สีแดง จังหวัดปทุมธานี ได้รับการจัดสรรวัคซีนแอสตราเซนเนก้า  39,500 โดส และซิโนแวค 9,380 โดส สำหรับจุดฉีดวัคซีนใหญ่ของจังหวัด คือโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ จุดนี้ได้ถูกจัดสรรวัคซีนแอสตราเซนเนกามาจำนวน 21,000 โดส และได้รับการจัดสรรจาก กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาอีก 25,000 โดส สามารถให้บริการฉีดต่อเนื่องจนถึงวันที่ 19 มิถุนายน

ด้าน นายแพทย์ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ให้ความเห็นว่า ไม่แปลกที่หลายจังหวัดเลื่อนนัดฉีดวัคซีน เพราะจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร น้อยกว่าที่หลายจังหวัดคาดการณ์ไว้ เนื่องจากมีปัจจัยเรื่องสถานการณ์การระบาดของโรคและจำนวนวัคซีน แต่หากรัฐบาลต้องการคุมการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพในภาวะที่วัคซีนมีจำนวนจำกัด ควรเน้นการฉีดวัคซีนในพื้นที่ระบาดก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้การแพร่ระบาดลุกลามไปยังพื้นที่สีเขียว

และส่วนที่สำคัญ คือ ความชัดเจนของการบริหารจัดการวัคซีน จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถวางแผนหน้างาน วางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนได้