สนามข่าว 7 สี

อนุวัตจัดให้ : อาหารโปรตีนสูง

อนุวัตจัดให้ จะพาไปกินอาหารโปรตีนสูงตามธรรมชาติ ขึ้นเหนือไปจังหวัดเชียงใหม่ และอีสานที่จังหวัดอุดรธานี ติตตามใน อนุวัตจัดให้