เช้านี้ที่หมอชิต

ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD : พิธีรับพระพุทธรูปพระยาอโศกจากบังกลาเทศ เพื่ออัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดธรรมมงคล

เช้านี้ที่หมอชิต - วันที่ 4 ธันวาคม 2520 ที่ท่าอากาศยานกรุงเทพ ได้มีพิธีรับมอบพระพุทธรูปพระยาอโศก โดยเอกอัครราชทูตบังกลาเทศประจำประเทศไทย เป็นผู้มอบให้ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรณ์มงคลการ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานในพระมหาเจดีย์ ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง ภายในวัดธรรมมงคล ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

พระพุทธรูปพระยาอโศก ถูกขุดพบที่จังหวัดราชาฮี สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ อายุราว 1,200-1,400 ปี โดยรัฐบาลบังกลาเทศ ได้อัญเชิญมาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพื่อถวายแด่ พระญาณวิริยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ซึ่งทางวัดได้ตกลงแลกเปลี่ยนพระพุทธรูปกับวัดพุทธศาสนาแห่งบังกลาเทศ ปัจจุบัน พระพุทธรูปพระยาอโศก หรือ พระอโศกพยา ประดิษฐานอยู่ชั้น 2 ทางทิศตะวันตกของพระมหาเจดีย์