ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ทุจริตสนามฟุตซอลสะเทือนการเมือง ในพลังประชารัฐ

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ มีความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีทุจริตสนามฟุตซอล ที่กำลังจะสะเทือนไปถึงฐานการเมืองสำคัญของพรรคพลังประชารัฐ เชื่อมโยงกันอย่างไร ติดตามจากคุณสมจิตต์ นวเครือสุนทร

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา คอลัมน์หมายเลข 7 เพิ่งเปิดประเด็นทวงถามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีทุจริตสนามฟุตซอล ที่ ป.ป.ช. มีมติเอกฉันท์ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ชี้มูลความผิด นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล แบบยกครัว เพราะทั้งภรรยาและน้องภรรยา คือ นางทัศนียา และนางทัศนาพร เกษเมธีการุณ ต่างก็ร่วมก๊วนในการทำผิดครั้งนี้ด้วย แต่ผ่านไปเกือบ 2 ปีแล้ว อัยการก็ยังไม่สรุปสำนวนส่งฟ้องศาล อ้างรอรวมสำนวนทั้ง 7 สำนวน แล้วค่อยส่งฟ้องในคราวเดียว ล่าสุด อัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องในคดีนี้แล้ว อยู่ระหว่างการร่างคำฟ้อง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้

ผลจากการที่คดีกำลังจะเข้าสู่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีมุมกฎหมายที่จะสะเทือนไปถึงพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะแกนนำรัฐบาล และอนาคตการเมืองที่อาจต้องเข้าสู่สนามเลือกตั้งก่อนครบวาระ เนื่องจากตามกฎหมายให้อำนาจศาลฎีกาฯ ใช้ดุลพินิจได้ว่า หลังประทับรับฟ้องแล้ว จะมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 235 โดยที่ผ่านมาคดีที่เกี่ยวพันถึงนักการเมืองระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ศาลยังไม่เคยมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น เช่นกรณี นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไป จากปัญหาการถือครองที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

มีคำถามว่ากรณี นายวิรัช ภรรยา และน้องภรรยา ซึ่งล้วนเป็น สส. สังกัดพลังประชารัฐ หากเกิดเหตุเลือกตั้งก่อนวาระ และคนเหล่านี้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ จะลงสนามเลือกตั้งได้หรือไม่

นั่นคือมุมการเมืองที่ถูกเชื่อมโยงกับปัญหาการทุจริตสนามฟุตซอล ซึ่งคดีนี้ถูกเปิดโปงในช่วงปี 2557 ถือเป็นรอยด่างของแวดวงการศึกษาไทย ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ใช้งบประมาณปี 2555 จำนวน 4,400 ล้านบาท สร้างสนามฟุตซอล 356 โรงเรียน 17 จังหวัด วงเงินจัดสรรให้โรงเรียนแต่ละแห่ง 2.5-5 ล้านบาท ทุจริตแบบ 3 ประสาน สพฐ. ตั้งงบประมาณ มีนักการเมืองผลักดันอยู่เบื้องหลัง ผ่านไปยังผู้อำนวยการโรงเรียน จนเกิดปัญหาทั้งวัสดุไม่ได้มาตรฐาน สร้างมาแล้วใช้งานไม่ได้ มีการฮั้วประมูล เกิดการทุจริตในวงกว้าง

คดีอื่นยังรอการไต่สวน แต่ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ใกล้ปิดสำนวนส่งศาลฎีกาฯ แล้ว ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร ยังต้องติดตามต่อไป คอลัมน์หมายเลข 7