เช้านี้ที่หมอชิต

ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD : พิธีบวงสรวงสังเวย พระหลักเมือง เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

เช้านี้ที่หมอชิต - ในช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่ 9 ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งแรกในปี พ.ศ.2511 และครั้งที่สอง ในช่วงกรุงเทพมหานคร ครบรอบ 200 ปี พ.ศ.2525 ซึ่งขณะนั้น พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสังเวยพระหลักเมือง ที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีได้ตอกเสาเข็มประตูใหญ่ อันเป็นการเริ่มปรับปรุงศาล เพื่อร่วมในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยได้มีการขยายกำแพงแก้ว และขยายอาณาบริเวณของศาลพระหลักเมืองออกไป