ข่าวภาคค่ำ

รัฐบาล-ฝ่ายค้าน เตรียมชำแหละ พ.ร.ก.กู้เงิน

ข่าวภาคค่ำ - สภาเตรียมอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน 500,000 ล้านบาท วันพรุ่งนี้ นายกรัฐมนตรีส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงแทน

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ระบุว่า ได้กำหนดเวลาให้ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายละ 9 ชั่วโมง ในการอภิปรายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 500,000 ล้านบาท วันพรุ่งนี้ แต่หากพิจารณาไม่เสร็จ ก็สามารถขยายเวลาการอภิปรายไปในวันถัดไปได้

สำหรับ พ.ร.ก.ฉบับนี้ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 มีแผนการใช้เงินกู้ 3 แนวทาง คือ แผนงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข 30,000 ล้านบาท แผนงานช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ประชาชน 300,000 ล้านบาท และแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 170,000 ล้านบาท

ด้านฝ่ายค้านเตรียม สส.กว่า 60 คน อภิปรายชี้ให้เห็นถึงความไม่เหมาะสมในการกู้เงิน เนื่องจากปีที่แล้วรัฐบาลเพิ่งจะกู้เงินไป 1 ล้านล้านบาท แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ทั้งปัญหาวัคซีนขาดแคลน และการเยียวยาประชาชน ทั้งที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของปีที่แล้วน้อยกว่าปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี แกนนำรัฐบาลยังเชื่อมั่นว่าสภาจะผ่านความเห็นชอบ พ.ร.ก.นี้ เพราะ สส.น่าจะเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการกู้เงิน เพื่อนำงบประมาณไปใช้ในช่วงวิกฤตโรคอุบัติใหม่

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ได้ถูกใช้ไป 980,000 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 73 เหลืออีก 15,000 ล้านบาท สำรองไว้สำหรับมาตรการลดค่าน้ำ ค่าไฟ

และวันนี้ คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ จ้างที่ปรึกษาประเมินแผนงาน หลังใช้เงินกู้ดังกล่าว เพื่อติดตามว่าเป็นไปตามวัตุประสงค์หรือไม่ โดยในส่วนของ พ.ร.ก.กู้เงิน 500,000 ล้านบาท ก็ต้องมีการจ้างที่ปรึกษาประเมินแผนงานเช่นกัน จึงมีข้อเสนอให้ใช้ที่ปรึกษาชุดเดียวกันนี้ นอกจากนี้ ยังเห็นชอบจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ 10,000 อัตรา วงเงินกว่า 2,200 ล้านบาท เปิดรับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สัญญาจ้าง 1 ปี อัตราเงินเดือน 18,000 บาท