7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้องแก้ปัญหาน้ำบาดาลเค็ม-น้ำผิวดินไม่พอใช้ จ.ร้อยเอ็ด

อบจ.ร้อยเอ็ด เดินหน้าแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ให้ชาวบ้าน 3 หมู่บ้าน ในอำเภอจตุรพักตรพิมาน

ชาวบ้านบ้านนางาม บ้านดงยาง และบ้านหัวนาคำ ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานในพื้นที่ เพราะเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ในช่วงรอยต่อฤดูฝนทุกปี นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงนำทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานวิศกรรมโยธา แก้ปัญหาภัยแล้ง เดินทางลงพื้นที่ไปตรวจสอบ ซึ่งชาวบ้านอยากให้ อบจ.ร้อยเอ็ด เข้ามาช่วยขุดเพิ่มความลึกของหนองนิล พื้นที่เก็บน้ำชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำได้อย่างเพียงพอ ก็จะทำให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี

หลังรับฟังข้อเสนอแล้ว นายก อบจ.ร้อยเอ็ด รับปากว่าจะเร่งแก้ปัญหา โดยเบื้องต้นจะนำเครื่องจักรกลหนักเข้ามาขุดเพิ่มความลึก และขยายแหล่งน้ำชุมชนให้ลึกและกว้างขึ้น และหลังจากนั้นจะดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเครื่องขุดเจาะน้ำบาดาล ที่ อบจ.จัดสรรอนุมัติงบประมาณสั่งซื้อ ซึ่งเครื่องดังกล่าวสามารถเจาะน้ำบาดาลได้เสร็จภายในวันเดียว ซึ่งคาดว่าแหล่งน้ำบาดาลจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านได้ในระยะยาว