เคลียร์ข่าวชัด 7HD

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงต่อเนื่อง

เคลียร์ข่าวชัด 7HD - ข่าวดีสำหรับหน่วยงาน องค์กร ที่ต้องการวัคซีนตัวเลือก ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้กำหนดราคา วัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มละ 888 บาท ส่วนยอดผู้ติดเชื้อวันนี้ ยังพุ่งสูง ทะลุ 2,000 คน

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในบ้านเรา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,680 คน แยกเป็นในประเทศ 2,389 คน จากเรือนจำที่ต้องขัง 280 คน และจากต่างประเทศ 11 คน และใส่เครื่องช่วยหายใจ 355 คน รวมหายป่วยระลอกนี้ 108,825 คน ส่วนผู้เสียชีวิต วันนี้อยู่ที่ 35 คน

ด้านโฆษก ศบค. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร ยังเป็นพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด วันนี้อยู่ที่ 824 คน รองลงมาเป็นปทุมธานี สมุทรปราการ เพชรบุรี และนนทบุรี ที่พบผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 คน

สำหรับคลัสเตอร์ใน กรุงเทพมหานคร วันนี้ลดลงจากเมื่อวาน เหลือ 70 คลัสเตอร์ โดยมีคลัสเตอร์ใหม่ อยู่ที่เขตดินแดง คือ ที่บริษัทประยุกต์สปอร์ตซัพพลาย ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการสอบสวนโรค ควบคุมการระบาดแล้ว

และในวันนี้ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ ศบค. เรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กำหนด 6 แนวทาง ปลดล็อกโรงพยาบาลเอกชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. ให้สามารถจัดหาวัคซีนเองได้ จากหน่วยงานของรัฐที่กำหนด ได้แก่ กรมควบคุมโรค, องค์การเภสัชกรรม, สถาบันวัคซีนแห่งชาติ, สภากาชาดไทย, ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา

ด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การจัดซื้อวัคซีนของหน่วยงานท้องถิ่น จะต้องมีการพิจารณาก่อนว่า มีความซ้ำซ้อนกับวัคซีนที่ได้จัดสรรไปหรือไม่ ถ้าซ้ำซ้อนก็อาจพิจารณาไม่ควรซื้อ ควรนำงบประมาณไปใช้ส่วนอื่นมากกว่า

ส่วนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้กำหนดราคาวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ราคาเข็มละ 888 บาท ซึ่งได้รวมค่าวัคซีน ค่าขนส่ง ค่าเก็บรักษา และค่าประกันผลข้างเคียง ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีน แต่ไม่รวมค่าบริการของโรงพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์

โดยระยะที่ 1 ผู้ที่จะได้รับการจัดสรร ต้องเป็นองค์กรนิติบุคคล องค์กรการกุศล หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานของรัฐ ในที่นี้ รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ย้ำว่าไม่มีการขายให้เป็นรายบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปจัดสรรให้กับกลุ่มบุคคลทุกประเภท ทั้งพนักงาน ครอบครัวพนักงาน และแรงงานต่างชาติได้ แต่ห้ามเรียกเก็บเงิน หากฝ่าฝืนจะมีค่าปรับ 15 เท่า ของมูลค่าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรไป