ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ แก่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6 เครื่อง ซึ่งได้พระราชทานงบประมาณจาก "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่าง ๆ)" จัดซื้อพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ด้วยทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่อาคารชั่วคราว ชั้น 2 โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ นายเตชพล ฐิตยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบชุด PAPR พระราชทาน จำนวน 2 ชุด จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 440 เตียง ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ปัจจุบันให้การดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวน 358 คน ซึ่งส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง

ส่วนที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ พระราชทาน จำนวน 2 เครื่อง แก่โรงพยาบาลงาว ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 รวมทั้งบรรเทาปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์

จังหวัดลำปาง พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 กระจายอยู่ในพื้นที่ 13 อำเภอ โดยเฉพาะอำเภองาว ซึ่งโรงพยาบาลในพื้นที่ได้ทำการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวน 261 คน เสียชีวิต 2 คน ปัจจุบัน ผู้ป่วยทั้งหมดสามารถกลับบ้านได้ ทำให้จังหวัดลำปางไม่พบผู้ป่วยติดต่อกันเป็นเวลา 13 วัน

ที่ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ พระราชทาน จำนวน 5 เครื่อง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วย ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องออกซิเจน และผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถหายใจได้เพียงพอ หรืออยู่ในภาวะหยุดการหายใจจากสาเหตุต่าง ๆ สามารถใช้ฝึกหัดการหายใจ ให้สามารถหายใจได้เอง และกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว

และที่ห้องประชุมจรัสจันทร์ตระกูล โรงพยาบาลทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ พระราชทาน จำนวน  2 เครื่อง แก่โรงพยาบาลทุ่งสง  ซึ่งวันนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 คน มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 935 คน รักษาตัวในโรงพยาบาล 119 คน รักษาหายแล้ว 799 คน และเสียชีวิต 17 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด