สนามข่าว 7 สี

เคาะแล้ว! วัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มละ 888 บาท ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์

สำหรับคนที่รอวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม ล่าสุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กำหนดราคาเข็มละ 888 บาท โดยระยะแรกจะจัดสรรให้ประเภทองค์กรหรือหน่วยงานก่อน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้กำหนดราคาวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ในราคาเข็มละ 888 บาท ซึ่งราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าขนส่ง ค่าเก็บรักษา และค่าประกันผลข้างเคียง ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีน แต่ยังไม่รวมค่าบริการของโรงพยาบาล และไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์

ในระยะที่ 1 ผู้ที่จะได้รับการจัดสรร ต้องเป็นองค์กรนิติบุคคล องค์กรการกุศล หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ย้ำว่าจะไม่มีการขายให้เป็นรายบุคคล

เมื่อได้รับวัคซีนแล้ว หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปจัดสรรฉีดให้กับกลุ่มบุคคลทุกประเภท ทั้งพนักงาน ครอบครัวของพนักงาน และแรงงานต่างชาติได้ โดยห้ามเรียกเก็บเงินค่าวัคซีน หากฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับ 15 เท่า ของมูลค่าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรไป

ส่วนบุคคลทั่วไปที่ต้องการฉีดวัคซีนทางเลือกยี่ห้อนี้ ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะตรวจสอบระบบความปลอดภัย และการเชื่อมต่อข้อมูลกับสถานพยาบาล จากนั้นจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ขณะที่ กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วประเทศ โดยระบุว่า ยอด 2 วัน ที่ลุยฉีดวัคซีนทั่วประเทศ ไม่รวมกรุงเทพมหานคร อยู่ที่ 888,975 โดส และเฉพาะในกรุงเทพมหานคร อยู่ที่ 26,591 โดส

สำหรับภาพรวมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ จนถึง วันที่ 8 มิถุนายน 2564 คนไทยฉีดวัควีนโควิด-19 สะสม 5,107,069 โดส หรือคิดเป็น กว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมาทั้งหมด 6,756,493 โดส เป็นการฉีดวัคซีนซิโนแวค จำนวน 4,982,313 โดส และวัคซีนแอสตราเซนเนกา จำนวน 1,774,180 โดส