เช้านี้ที่หมอชิต

เรื่องดีที่หมอชิต : เมืองไทยประกันชีวิต สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในสถานการณ์โควิด-19

เช้านี้ที่หมอชิต - เรื่องดีที่หมอชิตวันนี้ ในสถานการณ์โควิด-19 ระบาดหนัก เมืองไทยประกันชีวิตขอช่วยเหลือสนับสนุนอุปกรณ์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ยังคงยึดถือนโยบายการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการตอบแทนสังคมมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 12 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 2.7 ล้านบาท แก่โรงพยาบาลทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลตํารวจ, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 อีกทั้งยังได้มอบชุด PPE พร้อมหน้ากากอนามัย N95 ให้กับโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลตํารวจ มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มแก่เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะกรุงเทพฯ จัดซื้ออุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นในการรักษาแก่มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมสมทบทุนสร้างศูนย์ห่วงใยแรงงานสาคร ในโรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้น เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มอบเงินสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องความดันลบแก่กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ มอบกล่องและลังกระดาษที่ไม่ใช้งานแล้วให้แก่บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปรีไซเคิลแปรรูปเป็นเตียงกระดาษมอบให้กับโรงพยาบาลสนาม มอบเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน 10 ลิตร แก่โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 2