เช้าข่าว 7 สี

ผู้ปลูกกล้วยไม้ ใน จ.นนทบุรี ปรับตัวสู้โควิด-19

วิกฤตโควิด-19 นับเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ของเกษตรกร หนึ่งในนั้น คือ นายพนม พึ่งสุขแดง เกษตรกรสวนกล้วยไม้ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แม้ที่ผ่านมาสวนกล้วยไม้ ต้องเผชิญกับวิกฤติมาหลายครั้ง ตั้งแต่ปัญหาน้ำท่วม ปี 38 ปัญหาเศรษฐกิจฟองสบู่แตก ปี 40 และน้ำท่วมใหญ่ปี 54 แต่วิกฤติครั้งนี้ถือว่าใหญ่ และได้รับผลกระทบมากที่สุด

แต่ในวิกฤต เจ้าของสวนกล้วยไม้ขนาดเล็กในเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน เผยว่า สวนของตนเองไม่สามารถรับออเดอร์บางเจ้าที่เข้ามาได้ เนื่องจากมีพื้นที่เล็กเกินไป จึงต้องหันมารวมกลุ่มกันจากสวนกล้วยไม้หลายๆ แห่ง และได้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุน เป็นกลุ่มแปลงใหญ่ เน้นปลูกพันธุ์แวนด้า มีกลีบแข็งแรง เป็นที่ต้องการของตลาด นำผลผลิตของสวนต่างๆ มารวมกันทำให้เป็นศูนย์กลางขาย และส่งออกไปยังประเทศต่างๆ เช่น จีน, ฮ่องกง, ไทเป, อินเดีย มีการทำห้องเย็นใช้สำหรับพักสินค้า เพื่อให้คงความสด และได้องค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ในการเข้ามาช่วยดูแลเรื่องคุณภาพน้ำ เพื่อช่วยเจือจางความเค็ม ทำให้คุณภาพของน้ำดี และการจัดการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

และที่สำคัญ คือ การตลาด การติดต่อขายกับประเทศเพื่อนบ้าน และในต่างประเทศ และมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วย ทั้งเครื่องจักรทุ่นแรง เครื่องให้น้ำอัตโนมัติ ผ่านแอปพลิเคชัน ลดต้นทุน ลดการใช้แรงงาน หาช่องทางใหม่ๆ จากสื่อออนไลน์ ทำให้ขณะนี้ได้เริ่มกลับมาส่งออกได้อีกครั้ง ทำให้พนักงาน 70 คน และคนในชุมชน อยู่ได้อย่างมีความสุข นับเป็นกุญแจสำคัญ ที่ไปสู่ความสำเร็จอีกครั้ง