เช้าข่าว 7 สี

ตา-ยาย ทำไม้กวาดทางมะพร้าวส่งขาย ทำรายได้ดี

อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นพื้นที่อีกแห่งหนึ่ง ที่มีการปลูกและขายมะพร้าวมาก จัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของจังหวัด อีกทั้งมีคุณภาพดีได้รับการยอมรับ โดยทุกส่วนของต้นมะพร้าว จะถูกนำมาแปรรูปขายเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม ที่บ้านตูม หมู่ 9 อำเภอปักธงชัย ตาอินทร์ ชินศรีฉิมพลี อายุ 90 ปี และ ยายเอม ชินศรีฉิมพลี อายุ 83 ปี ได้มายึดอาชีพเหลาทางมะพร้าวขาย จากอาชีพเดิม คือ ตัดใบตองขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดปักธงชัย แต่เมื่อโรคโควิด-19 ระบาด ทำให้ใบตองขายไม่ได้ ไม่มีลูกค้าสั่งเข้ามา และจากการที่ได้ไปเห็นเกษตรกรเอาทางมะพร้าว ไปสุมไฟทิ้ง ก็เกิดความเสียดาย ได้มีความคิด ที่จะนำทางมะพร้าวที่ถูกทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงนำมาเหลาขาย ขายได้ในราคากิโลกรัมละ 20 บาท มีผู้เข้ามาสั่งซื้อตลอด ในแต่ละสัปดาห์ จะมียอดสั่งซื้อเข้ามา 200-300 กิโลกรัม ทำให้มีรายได้ไม่ต่ำกว่าสัปดาห์ละ 6,000 บาท

โดยจะให้ลูกหลาน เป็นผู้ไปเก็บทางมะพร้าวมาเหลา แล้วมัดรวมกัน มัดละ 1 กิโลกรัม แล้วจะมีพ่อค้า แม่ค้า คนกลางเข้ามารับซื้อถึงที่บ้าน เพื่อนำขายต่อ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ทำไม้กวาดทางมะพร้าว ในพื้นที่ ที่ยังมีความต้องการวัตถุดิบทางมะพร้าว อยู่จำนวนมาก ในการนำไปทำไม้กวาดทางมะพร้าว

อย่างไรก็ตาม ตา-ยาย จะมีความซื่อสัตย์กับลูกค้า โดยจะใช้ทางมะพร้าวที่แก่หลุดร่วงจากต้นเอง เนื่องจากจะมีความเหนียว ไม่เปราะ หรือหักง่าย หากใช้ทางมะพร้าว ที่ยังไม่หลุดจากต้น ถือว่ายังไม่แก่ จะทำให้เปราะหักง่าย นับเป็นการรักษาคุณภาพของสินค้าไว้ ทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ มีการสั่งซื้อมาอย่างต่อเนื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง