เกาะกระแสออนไลน์

โอนให้วันนี้ เช็กเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท เดือนมิถุนายน 2564 ตรวจสอบสถานะได้ที่นี่

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ เงินอุดหนุนบุตร โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศ โอนเงิน ประจำรอบเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 600 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้มีสิทธิ์ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนฯ เนื่องด้วย ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะทราบผลการจ่ายเงิน อีก 14 วัน หลังจากมีการจ่ายเงินไปแล้ว

โอนเข้าบัญชี 3 กลุ่ม! วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เงินช่วยเหลือเช่นเดิม เช็กรายละเอียดที่นี่

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน ได้แก่

1.ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน (รายเดิม)
2.ผู้มีสิทธิ์รายใหม่ ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 มกราคม 2564

ตรวจสอบสิทธิ์
สามารถตรวจสอบได้ที่ลิงก์ http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do

ทั้งนี้หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ปฎิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยโทรที่เบอร์ติดต่อโดยตรง 02-651-6534, 02-651-6920, 02-651-6902 หรือ 02-255-5250 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 ทั้งนี้สามารถติดต่อได้ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ