เช้าข่าว 7 สี

ขยายเวลาขึ้นทะเบียนแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน

โดยก่อนหน้านี้กระทรวงแรงงาน เปิดให้แรงงานประเทศเพื่อนบ้านที่ทำงานอย่างผิดกฎหมาย ดำเนินการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนและทำใบอนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่16 มิถุนายน ที่จะถึงนี้ แต่ด้วยขั้นตอนจำนวนมากอีกทั้งสถานการณ์โควิด-19 ยังรุนแรงทำให้มีการสั่งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานจนส่งผลทำให้แรงงานไม่สามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทำประกันสุขภาพ และดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อประกอบการทำใบอนุญาตทำงานให้แล้วเสร็จได้ทันตามเวลาที่กำหนดได้ ซึ่งที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบให้มีการขยายเวลาการขึ้นทะเบียนไปจนถึงวันที่ 13 กันยายนนี้

โดยขณะนี้มีแรงงานประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 496,055 คน ล่าสุดจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลแล้ว 485,263 คน ผ่านการตรวจโควิด-19 แล้ว 339,331 คน ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานแล้ว 239,654 คน และจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติแล้ว 52,326 คน ยังเหลืออีกจำนวนมากที่ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ จึงมีการขยายเวลาออกไป และย้ำให้เร่งดำเนินการ

ส่วนแรงงานประเทศเพื่อนบ้านที่ลงทะเบียนแบบไม่มีนายจ้าง ให้ขยายระยะเวลาการจัดทำทะเบียนประวัติ คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ไปถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565