เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 10 มิถุนายน 2564

ฝนฟ้าอากาศ : พยากรณ์อากาศวันนี้ 10 มิถุนายน 2564

ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และประเทศลาวตอนบน บริเวณอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กำลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้มีฝนหนักในหลายพื้นที่...