ห้องข่าวภาคเที่ยง

จับตามการป้องกันการแพร่ระบาดคลัสเตอร์แคมป์คนงาน

รายงานสดการประชุม ศบค. จากทำเนียบรัฐบาล : นอกจากการติดตามจำนวนผู้ติดเชื้อและหายจากโรคโควิด-19แล้ว ต้องมาดูการป้องกันการแพร่ระบาดคลัสเตอร์แคมป์คนงานที่ ศบค.ส่งหน่วยงานด้านความมั่นคง ลงพื้นที่ควบคุม จะป้องกันได้มากน้อยแค่ไหน รวมไปถึงการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายที่จับได้อย่างต่อเนื่องจะดำเนินการอย่างไรให้ลดลง เพื่อป้องกันการนำเชื้อกลายพันธุ์เข้ามาในประเทศ...