ข่าวดึก 7HD

จ.พิจิตร ตรวจสอบรายชื่อแปลกปลอมลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19

สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร สั่งตรวจสอบ รายชื่อ หลังมีพบรายชื่อแปลกปลอมนอกหมู่บ้าน ขอรับสิทธิฉีดวัคซีน ขณะที่จังหวัดกาญจนบุรี ชี้แจงส่งวัคซีนไปเพียง 1 ขวด ที่โรงพยาบาลสังขละบุรี สาเหตุเพราะมีผู้ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมเพียงแค่ 10 คน 

วันนี้ที่ห้างสรรพสินค้า ท็อปพลาซ่า จุดหลักของการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มสูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม โดยมีผู้ลงทะเบียน รับบริการฉีดวัคซีน ทั้งหมด 110,000 คน ซึ่งได้ทยอยฉีดต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน มีการตรวจพบรายชื่อของผู้ที่ได้รับโควตาในการฉีดวัคซีน ของตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร  หลังผู้นำหมู่บ้าน พบรายชื่อ แปลกปลอมเข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน เกรงว่า จะทำให้ชาวบ้านเสียสิทธิ และได้รับวัคซีนล่าช้าออกไป

ล่าสุดได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบเป็นบุคคลจากต่างจังหวัดมาทำงานแล้วลงทะเบียนในพื้นที่