ข่าวดึก 7HD

อบจ.ปทุมธานี เตรียมจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ทางเลือก

หลังจากราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเปิดทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ได้ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ก็มีข่าวดีสำหรับชาวจังหวัดปทุมธานี  เมื่อ อบจ.ปทุมธานี เตรียมขอซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม ฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เร็วๆ นี้

พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี ขานรับประกาศของ ศบค. ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหาวัคซีนได้เอง จึงเตรียมทำหนังสือถึงราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อขอซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม  เพื่อนำมาฉีดให้แก่ชาวปทุมธานี และยังเปิดเผยด้วยว่า ได้รับติดต่อจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกหลายแห่ง ขอให้ช่วยประสานเรื่องการจัดซื้อเช่นกัน

ขณะที่ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่าจะนำกรณี นายก อบจ.ปทุมธานี นี้ เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายนนี้

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ย้ำทุกจังหวัด ต้องดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนของ ศบค. โดยท้องถิ่นจะต้องหาวัคซีนมาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ผ่านการจัดหาจากกรมควบคุมโรค องค์การเภสัชกรรม สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่และอำนาจในการให้บริการทางการแพทย์หรือสาธารณสุขแก่ประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

ส่วนขั้นตอนในการจัดซื้อวัคซีนนั้น อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบุว่า หากท้องถิ่นใด ต้องการจัดซื้อวัคซีนเอง ต้องเสนอผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อจะได้ทราบถึงแผนจัดสรรวัคซีนของจังหวัด  จะได้ไม่เกิดความซ้ำซ้อน หรือ เหลื่อมล้ำ และต้องเตรียมเรื่องการจัดเก็บวัคซีน สถานที่ฉีด รวมถึงการดูแลผู้ป่วยหลังการฉีดด้วย จากนั้น เสนอให้ ศบค.รับทราบต่อไป