ข่าวดึก 7HD

ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก พุ่งสูงเกิน 174.9 ล้านคน

สำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก ล่าสุดพุ่งสูงเกิน 174.9 ล้านคน เสียชีวิตอีกกว่า 3.7 ล้านคน โดยประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุดยังคงเป็นสหรัฐอเมริกา