7HDร้อนออนไลน์

ผอ.โรงพยาบาล ขอโทษแล้ว แอสตราฯ 1 ขวด 13 โดส แค่ทดลอง

กรณีการทดสอบใช้เข็มดูดวัคซีนแอสตราเซเนกา จากขวดซึ่งเดิมดูดแบ่งได้ 11 โดส แต่เมื่อใช้เข็มฉีดยาอินซูลิน ดูดแบ่งวัคซีนได้ 13 โดส แต่ถูกวิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเพราะเกรงว่าประชาชนอาจไม่ได้วัคซีนในปริมาณเพียงพอที่กำหนด

ล่าสุด นพ.นครินทร์ ฉินตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสทิงพระ และรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงหนคร เผยแพร่เอกสารชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวเป็นการทดลองของตนเอง โดยใช้เข็มฉีดยาอินซูลินแบบถอดปลายเข็มไม่ได้เบอร์ 27 โดยการทดลองใช้น้ำเติมเข้าไปในขวดวัคซีนที่ใช้หมดแล้ว ในปริมาณ 6.5 ซีซี

ปรากฏว่าสามารถแบ่งน้ำในขวดได้ทั้งหมด 13 โดส จึงคิดว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่ใช้เข็มอินซูลินชนิดนี้ ดูดแบ่งวัคซีนแอสตราเซเนกาให้ได้จำนวนโดสสูงสุด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้ได้วัคซีนมากขึ้น แต่มีเจ้าหน้าที่บางท่านไม่เห็นด้วย เพราะเข็มอินซูลินชนิดนี้มีปลายเข็มยาวแค่ครึ่งนิ้ว เวลาฉีดจะทำให้ไม่ถึงบริเวณชั้นกล้ามเนื้อของต้นแขน แต่ตนคิดว่าทำได้ ตอนจะฉีดยาโดยเข็มอินซูลินชนิดนี้ ขอให้กดปลายเข็มลงไปในชั้นกล้ามเนื้ออีกครึ่งนิ้ว ก็สามารถถึงชั้นกล้ามเนื้อได้

เอกสารชี้แจงของ ผอ.โรงพยาบาล ระบุด้วยว่า ตนจึงนำเสนอความคิดนี้ต่อผู้บริหารจังหวัดสงขลา แต่ปรากฏว่าไม่ได้รับการเห็นชอบ จึงไม่ได้ดำเนินการ ต้องขออภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/06/10/60c181d2bd13c9.56279443.jpg