ข่าวดึก 7HD

จ.พระนครศรีอยุธยา ปิดพื้นที่ 28 วัน พบโควิด-19 แพร่ระบาดในแคมป์คนงาน

หลังจากสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าไปตรวจเชื้อเชิงรุกที่แคมป์คนงานก่อสร้าง พื้นที่ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา ในกลุ่มเป้าหมาย 597 คน พบผู้ติดเชื้อ 180 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานเพื่อนบ้าน และในจำนวนนี้เป็นแม่ค้ารถพุ่มพวงที่เข้าไปขายอาหารให้กับคนงานด้วย

ล่าสุด คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีมติให้ควบคุมการแพร่เชื้อในแคมป์คนงานก่อสร้างแห่งนี้  โดยให้ทำรั้วล้อมโรงงาน ห้ามเข้า-ออกโดยเด็ดขาด และให้ปิดพื้นที่ 28 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ เพราะประเมินว่าทุกคนที่อยู่ในแคมป์คนงานเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง นอกจากนี้ให้ทางบริษัทฯ ตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อใช้ดูแลผู้ติดเชื้อ และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะเข้าไปตรวจรักษา ควบคุมความเป็นอยู่ เพื่อหยุดการแพร่เชื้อ